DỰ TOÁN CHI PHÍ LĂN BÁNH

Dòng xe:
Phiên bản:
Nơi đăng ký:
* Chi phí dự toán chỉ mang tính chất tham khảo.
Vui lòng liên hệ hotline để biết thêm thông tin chính xác nhất!
Giá niêm yết:
Giảm giá:
Giá bán:

Phí trước bạ:
Phí đăng Kiểm : 340.000
Phí biển số:
Bảo hiểm dân sự:
Phí đường bộ 1 năm:
Phí dịch vụ đăng ký :
TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH:
Bảng tính đóng tiền xe
Tổng chi phí lăn bánh xe
Tỷ lệ vay ngân hàng %
Lãi suất %
Số năm vay năm
Số tiền ngân hàng hỗ trợ
Số tiền trả hàng tháng VNĐ
* Mua qua ngân hàng "Bảo hiểm vật chất" là bắt buộc